สิงคโปร์ห้ามการค้าในผลิตภัณฑ์งาช้างทุกรูปแบบ

สิงคโปร์กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าจะมีการสั่งห้ามมิให้มีการห้ามขายงาช้างและผลิตภัณฑ์จากช้างในประเทศเมื่อปี 2564 เนื่องจากรัฐบาลเข้มงวดการรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายการประกาศในวันช้างโลกตามด้วยการปรึกษาหารือสองปีกับกลุ่มที่ไม่ใช่ภาครัฐร้านค้าปลีกงาช้างและประชาชนเจ้าหน้าที่ในเมืองใหญ่ทำงาช้างลักลอบนำเข้าที่ใหญ่ที่สุดในเดือนที่แล้ว

โดยมีการสกัดงาเถื่อนเกือบเก้าตันจากช้างแอฟริกา 300 ตัวที่มีมูลค่า 12.9 ล้านเหรียญสินค้าที่ผิดกฎหมายนั้นถูกค้นพบในตู้คอนเทนเนอร์จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกที่ถูกส่งไปยังเวียดนามผ่านทางสิงคโปร์และยังรวมไปถึงเครื่องชั่งน้ำหนักขนาดใหญ่ของ pangolin สิงคโปร์ได้ห้ามการค้าระหว่างประเทศในผลิตภัณฑ์งาช้างช้างทุกรูปแบบตั้งแต่ปี 2533 รายการดังกล่าวสามารถขายในประเทศได้หากผู้ค้าสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขานำเข้าก่อนปีนั้นหรือได้มาก่อนที่จะรวมสายพันธุ์ช้างที่เกี่ยวข้องในการประชุมระหว่างประเทศเพื่อคุ้มครองสัตว์ใกล้สูญพันธุ์