ความคิดสร้างสรรค์จากเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่

กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ จะเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้พวกเขาและครอบครัวได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ กิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอนิเมชั่นและตัวละครในประเทศไทยและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการออกแบบตัวละครที่เรียกว่าการออกใบอนุญาตตัวละครครั้งที่หก

นอกจากการสัมมนาที่ให้ข้อมูลอื่น ๆ แล้วมันจะเพิ่มพูนความรู้ของคนงานในอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิตอลรวมถึงประชาชนทั่วไป การประชุมเชิงปฏิบัติการจะจัดขึ้นโดยกระทรวงวัฒนธรรมและ TAGCA ในวันที่ 2-3 พฤษภาคมที่โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพฯ โดยจะคัดเลือกทีมที่ผ่านการคัดเลือกสามทีมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยในงาน Hong Kong International Licensing Show จากการสำรวจอุตสาหกรรมเนื้อหาดิจิทัลของประเทศไทยจัดทำโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) มูลค่าตลาดรวมของแอนิเมชั่นในท้องถิ่นเกมออนไลน์และอุตสาหกรรมตัวละครรวมกันเป็น 25,040 ล้านบาทในปี 2560 – 3,990 ล้านบาทสำหรับงานอนิเมชั่น 19 บาท 28,000 ล้านเกมออนไลน์และ 1.99 พันล้านบาทสำหรับอุตสาหกรรมตัวละคร เกมออนไลน์และอุตสาหกรรมตัวละครมีการเติบโตที่แข็งแกร่งถึงร้อยละ 18 และ 16 ตามลำดับเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว