การเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินของเอกชน

สวนน้ำเพชรบูรณ์ได้สำรวจข้อกล่าวหาการบุกรุกของป่า นายสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกล่าวกับสำนักข่าวว่ากรมที่ดินกำลังอยู่ในระหว่างการเพิกถอนเอกสารสิทธิในที่ดินของเอกชนที่จังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งกำลังรุกล้ำเข้ามาในป่า มีการสืบสวนว่าสวนน้ำในจังหวัดกำลังรุกล้ำเข้าป่าหลังจากข้อความ Line Line

ซึ่งเป็นข้อความที่เขียนโดยพันเอกพงษ์เพชรเกษสุภาผู้บัญชาการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยภายในได้แพร่ระบาดไปบนโซเชียลมีเดีย ในข้อความพันเอกบ่นเกี่ยวกับเทปสีแดงของข้าราชการที่ขัดขวางการเคลื่อนย้ายเพื่อรุกล้ำเข้าสู่ป่ารุกล้ำ ฉันรู้สึกท้อแท้และเสียใจที่เราไม่สามารถปกป้องป่าต้นน้ำโดยแม่น้ำป่าสัก” ข้อความอ่าน วันที่ 28 ตุลาคมที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดสวนน้ำที่ภูเขียวไคซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ป่า 1,800 ไร่ในพื้นที่ทับซ้อนกับอำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ แต่ขั้นตอนการเพิกถอนเอกสาร [ที่ดิน] เป็นไปอย่างช้าเหลือเกินที่ป่าส่วนใหญ่ถูกทำลาย ไม่ใช่เวลาที่จะต้องทำตอนนี้